COMUNICAT DE PRESĂ

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost încadrat în categoria a IV – a Acreditat cu încredere redusă prin Ordinul Președintelui ANMCS nr. 222 din data de 12.06.2019.

Conform Raportului de acreditare în urma analizării documentației rezultate în procesul de evaluare în vederea acreditării, au fost identificați un număr de 9173 indicatori aplicabili, din care 7997 indicatori conformi și 1176 indicatori neconformi, rezultând:

 

  • Punctaj total obținut: 85,59%
  • Număr standarde cu punctaj mai mic de 51% : 0
  • Procentul indicatorilor cu punctaj (-10) : 23,67 %

 

Conform aprecierilor din Raportul de acreditare, procentajul obținut în urma analizei documentației rezultate din procesul de evaluare în vederea acreditării confirmă efortul pe care spitalul l-a depus pentru ca serviciile de sănătate pe care spitalul le oferă să răspundă nevoilor colectivității deservite și să asigure condițiile de siguranță ale pacientului, personalului și mediului.

 

Menționăm că, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind clasificat în categoria I A – nivel de competenţă foarte înalt, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/07.03.2013, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1408/2010 – privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.

 

Prin apariția Ordinului Președintelui ANMCS nr. 10/31.01.2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare au fost stabilite criteriile și condițiile cumulative privind încadrarea unităților sanitare în categoria de acreditare.

Având în vedere faptul că până la vizita de evaluare în vederea acreditării – 23.04.2018, această structură nu a putut fi realizată, acest aspect a avut impact major asupra nivelului de acreditare al spitalului.

 

Astfel, prin faptul că unitatea noastră deține un plan de conformare cu o perioadă mai mare de 24 de luni de la emiterea acestuia, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș nu a putut fi încadrat decât în această categorie, deși punctajul obținut este de 85,59 %.

 

Planul de conformare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, anexă a Autorizația sanitare de funcționare este asumat până la data de 31.12.2020, fiind cuprinsă construirea noului corp de clădire pentru realizarea structurii spitalizării de zi. Această necesitate este dată de apariția OMS nr. 1096/2016 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, care prevede că spitalizarea de zi este necesară să fie separată față de zona de spitalizare continuă.

 

Conducerea spitalului, încă din anul 2017 a inițiat demersuri în vederea construirii acestei structuri de spitalizare de zi, prin identificarea unui spațiu și întocmirea unui studiu de fezabilitate și inițierea unei proceduri de achiziție publică în vederea proiectării și executării structurii de spitalizare de zi. Valoarea estimată a investiției este de 23.523.364 lei + TVA. Termenul de execuție a lucrării este de 15 luni de la data finalizării procedurilor de achiziție publică. În prezent această procedură de achiziție publică este în stadiul de evaluare tehnică finală.

În mod normal, în baza punctajului obținut la acreditare, unitatea noastră sanitară ar fi trebuit încadrată în categoria a II-a de acreditare însă, datorită planului de conformare cu o durată mai mare de 24 de luni la Autorizația sanitară de funcționare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost încadrat doar în categoria a IV-a. Punctajul realizat în urma evaluării acestui spital reflectă gradul ridicat de conformitate cu standardele ANMCS a serviciilor medicale furnizate, demonstrând o reală și constantă preocupare pentru siguranța pacientului.

Conform art. 7 alin. (2) din Ordinul președintelui ANMCS nr. 10/2018, în cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare, ANMCS reanalizează încadrarea spitalului într-o categorie superioară de acreditare.

Acesta este motivul real al încadrării Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în această categorie de acreditare.

 

 

Manager,

Dr. Puiac Ion Claudiu