Tabelul cu media finală obținută de persoana participantă la proba interviu privind concursul de ocupare a 1 (unui) post vacant de consilier juridic la Compartiment Juridic organizat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş în perioada 13.09.2021 – 15.09.2021 poate fi accesat aici aici