Acte necesare:

  • Adeverință de la medicul de familie / medic cabinet studențesc
  • Fișă de aptitudini de la medicina muncii (se poate efectua in orice cabinet de medicina muncii, iar pentru angajatii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se efectueaza in cabinetul din cadrul ambulatoriului integrat adulti)
  • Copie C.I
  • Dovada achitării taxei de 20 RON cu specificația Certificat tip A5 în contul RO40TREZ47620F330800XXXX, CUI 4323209

Actele vor fi transmise scanate la adresa de e-mail: secretariat.ambulator.adulti@spitalmures.ro  cu precizarea domeniului pentru care candidează: Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie.

Certificatul Tip A5 în original se va preda la D.S.P Mureș/ Runos de către persoana responsabilă desemnată din Ambulator Integrat Adulți