Lista cu punctajul obținut de concurenţii participanți la concursul de ocupare 2 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) de asistent medical de laborator la Laborator analize medicale poate fi accesat aici