Informațiile privind angajarea medicilor rezidenți, pot fi vizualizate aici.