Anunțul în atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui număr de 6 posturi vacante la Serviciul achiziții publice, contractare și aprovizionare poate fi vizualizat aici.