Proiectul “Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Mureş la servicii medicale de urgenţă”, cod MySMIS 125333, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, va fi implementat în perioada 01/01/2014 – 31/10/2019 şi are o valoare totală de 25.389.072,81 lei, din care 24.881.291,36 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt unităţile medicale care beneficiază de sprijin în înnoirea gamei de echipamente şi dispozitive medicale deţinute sau în îmbunătăţirea infrastructurii unităţii, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni,  Spitalul Orăşenesc “Dr. Valer Russu” Luduş.

Obiectivul proiectului este dotarea infrastructurii unităților de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe, inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secţiilor suport care deservesc UPU.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
https://www.fonduri-ue.ro,
www.inforegio.ro,
pagina de Facebook (facebook.com/inforegio.ro).