Proiect POCU/826/4/9/138603, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – ʺFii responsabilă de sănătatea ta -programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg-Mureș, în calitate de beneficiar al proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, va derula în perioda 2 noiembrie 2020-29 decembrie 2023, Proiectului POCU/826/4/9/138603.

Componenta 1: Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”-Regiunea de dezvoltare Centru

Axa Prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operațiunea: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 50.854.697,81 lei.

 

Obiective:

Obiectivul general:

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening) diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  1. 1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 3600 de persoane, precum si oferirea de servicii de sprijinire pentru 3000 de persoane diagnosticate in procesul de screening, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca accesul la servicii medicale specializate si tratament, inclusiv peer-to-peer suport, consiliere psihologica, asistenta sociala, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului.
  2. 2. Constientizarea si promovarea necesitatii derularii programului complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specifice, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.
  3. 3. Crearea unui sistem concret de asigurare a protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru procesarea acestora in conditii optime de securitate, pe parcursul derularii proiectului
  4. 4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala, precum si prin realizarea unui program de screening de cancer de col uterin, la nivel regional, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 170.200 persoane, respectiv facilitarea accesului la servicii de specialitate si tratament pentru 3600 de persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si utilizarea TIC in realizarea interventiilor.

Anunt ocupare posturi in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru”

Anuntul privind ocuparea posturilor in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru” poate fi consultat  Aici

Anexele la anuntul privind ocuparea posturilor in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru” pot fi accesate   Aici

Tabelul nominal cuprinzând datele de identificare ale persoanelor declarate eligibile pentru ocuparea a 12 posturi din cadrul proiectului POCU /826/4/9/138603 poate fi accesat aici

Anuntul cu rezultatele obținute în urma evaluării dosarelor în cadrul procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea celor 12 posturi din cadrul Proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin„ – etapa II – Regiunea Centru – POCU/826/4/9/138603, se poate vizualiza aici

Rezultatul final în urma evaluării dosarelor și în urma interviului încadrul procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor în afara oragnigramei pentru Proiectul ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin„ – etapa II – Regiunea Centru – POCU/826/4/9/138603 poate fi accesat aici

 

Anunt ocupare 12 posturi in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru” Proiect POCU/805/4/9/138603

Anuntul privind ocuparea posturilor in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru” poate fi  consultat aici

Anexele la anuntul privind ocuparea posturilor in afara organigramei în cadrul proiectului “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru” pot fi accesate aici:

Erată la anunțul pentru procedura de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectului “Program de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – Regiunea Centruʺ, Proiect POCU/805/4/9/138603, cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – ʺFii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru.” publicat în 6 iulie 2021

Anuntul cu rezultatul privind eligibilitatea dosarelor depuse de candidați  pentru ocuparea a 12 posturi în extraorganigarma spitalului desfășurat în perioada 07.07.2021 – 29.07.2021 în cadrul proiectului “Fii responsabilă de sănătatea ta -programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin -etapa II”, POCU/826/4/9/138603 poate fi accesat aici.

Rezultatul partial în urma evaluării dosarelor și în urma interviului încadrul procesului de recrutare și selecție desfăsurat in perioada 07.07.2021-29.07.2021 pentru ocuparea posturilor în afara oragnigramei pentru Proiectul ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin„ – etapa II – Regiunea Centru – POCU/826/4/9/138603 poate fi accesat aici

Anuntul cu punctajul final în urma procedurii de evaluare dosare,  selecție și interviu obținut  de candidați pentru ocuparea a12 posturi  în Proiectul ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin„ – etapa II – Regiunea Centru – POCU/826/4/9/138603, poate fi accesat aici.