Ghidul vizitatorilor

ACCES MEMBRU FAMILIE/APARȚINĂTOR LEGAL

ÎN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ

 

În vederea limitării răspândirii COVID-19 precum și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a luat măsuri privind vizitarea anumitor categorii de pacienți internați în spital, în conformitate cu prevederile OMS nr. 487/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), începând cu luna mai 2021.

În acest sens, sunt permise vizitele membrului familiei/aparținătorul legal al pacientului numai după aprobarea solicitării de către conducerea unității și cu acordul medicului curant.

Pot fi vizitați:

 1. pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 şi care prezintă simptome severe de boală;
 2. pacienții care primesc îngrijiri la sfârșitul vieții;
 3. copiii care nu sunt internați cu însoțitor pot să fie vizitați de un părinte.

În vederea asigurării protecţiei membrului familiei/aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiţii: 

 1. o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;
 2. timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;
 3. vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către spital, conform metodologiei în vigoare;
 4. vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
 5. nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.

Membrul familiei/aparținătorul legal își va manifesta dorința de a vizita pacientul prin solicitarea scrisă adresată conducerii spitalului. Solicitarea va cuprinde obligatoriu nume și prenume, date de contact, gradul de rudenie cu pacientul. Aceasta va fi transmisă către registratura spitalului sau pe adresa de email secretariat@spitalmures.ro. Toate aceste măsuri sunt luate în contextual epidemiologic actual, iar pe măsură ce vor interveni noi prevederi legale acestea vor fi implementate în spital.

În cazul în care membrul familiei/aparţinătorul legal va primi acordul de a vizita pacientul, prin secretariatul unității va fi transmis pe email, fax sau altă formă de comunicare acest acord, în care membrul familiei/aparţinătorul legal va fi informat asupra obligațiilor care este necesar să le respecte pe parcursul vizitei în spital.

 

MANAGER,

ec. Cernat Mariana

***   ***   ***

Program de vizită (este valabil după încetarea restricțiilor de mai sus)

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15:00-20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10:00-20:00.

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp, durata vizitei putând fi limitată la 60 de minute.

În cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.

În ceea ce privește pacienţii internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.

În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensive, se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.

În situația copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.

Pentru copii vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, condiţia fiind aceea ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Fiecare secție/compartiment are un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul respectivă/ respectiv.

 

Acces vizitatori

Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, conform orarului stabilit, și cu respecatraea indicaţiilor medicilor, personalului sanitar sau de pază, în următoarele condiţii:

 

 • accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
 • accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
 • accesul se permite numai prin intrarea în locurile şi spaţiile special destinate vizitatorilor de managerul spitalului;
 • accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite.

Vizitatorii vor evita discuţiile neplacute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi internaţi. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita să se desfăşoare în holuri sau în camerele din secţii amenajate corespunzător, acolo unde există posibilitatea.

Sunt interzise vizitatorilor următoarele:

 • introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în cantitate prea mare (alimente perisabile-creme, ouă, înghețată, etc);
 • introducerea de flori la pacienții internați în secțiile chirurgicale, obstetrică-ginecologie, terapie intensivă și hemato-oncologie;
 • introducerea de alcool, armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive, instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii;
 • fumatul în unitate, nerespectarea acestei prevederi poate fi sanctionată cu amendă de organele în drept, potrivit prevederilor legale;
 • accesul în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului;
 • accesul în spital cu animale;
 • accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • accesul vizitatorilor la pacienții izolați cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului;
 • intervenția în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • accesul la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • accesul cu echipament video și audio, precum și înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • să se așeze pe patul bolnavului;
 • să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamentele sau aparatura medicală;
 • să atingă recipientele inscripționate cu mesaje avertizoare de risc.

Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

Se va evita pe cât posibil accesul în spital cu copii minori, în vederea protecției acestora. De asemenea, în cazul în care copiii vin în vizită în spital la bolnavi, aceștia trebuie să fie însoțiți și supravegheați permanent de către un adult.

În incinta spitalului sunt interzise, fără acordul scris al conducerii spitalui: afișajul oricăror înscrisuri sau materiale, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare.

Obligații vizitatori:

 • să respecte regulile de conduită din cadrul spitalului, precum și regulile de acces în secțiile/compartimentele spitalului;
 • să respecte indicațiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcție de specificul afecțiunii, al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate;
 • să părăsească salonul în timpul efectuării tratamentelor medicale;
 • să păstreze curățenia din spital – aruncarea gunoaielor, rezidurilor, ambalajelor de orice natură, se va realiza exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
 • să se abțină de la orice acțiune care poate duce la degradarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, uși, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;
 • să poarte echipamentul de protecție corespunzător la intarea în salon: halat; botoșei, iar în secțiile de terapie intensive și hemato-oncologie vor purta mască și bonetă;
 • să folosească circuitul de acces semnalizat pentru vizitatori;
 • să se spele pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
 • să folosească liftul special destinat care poate fi accesat de la parterul cladirii;
 • să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, spitalul nefiind responsabil de dispariția acestora.

 

            În condițiile în care sunteți nemulțumiți de orice deficiențe constatate pe durata vizitei dvs.  puteți să depuneți la registratura spitalului o sesizare cu indicarea tuturor elementelor care v-au nemulțumit. De asemenea, sesizarea o puteți face și pe formularul de contact aflat pe pagina www.spitalmures.ro.

Dacă aveți cuvinte de laudă la adresa spitalului ori serviciilor de care ati beneficiat vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin site-ul: www.spitalmures.ro, unde veți avea posibilitatea de a trimite direct mesaje.

Responsabilul cu asigurarea calității serviciilor din secție (medic șef al secției, asistenta șefă sau persoana desemnată ca responsabil cu managementul calității) vă vor ajuta să rezolvați problema în cel mai scurt timp.