Nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Tarife Hrana 2021:

– lei/bolnav internat/zi
Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi 16,5
Bolnavi hepatită, neoplazici – copii 18,0
Bolnavi diabet – adulţi 16,5
Bolnavi diabet – copii 19,2
Alţi bolnavi adulţi 11,0
Lăuze 16,5
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 7,7
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial 11,0
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural 5,5
Copii 0-3 ani 11,0
Copii 3-16 ani 13,2
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare – se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate benefiacia mama acestuia 3,3*)
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 7,7

 

Nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prevăzut de HG nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare.