Activitate didactică și științifică

Colectivul medical din cadrul Secției Clinice Neonatologie este implicat în promovarea activității de învățământ, științifică și de cercetare. Astfel, personalul medical participă la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesională, în vederea însușirii noutăților din domeniul medical. Pe lânga activitatea de pregătire a studenților, se asigură pregătirea postuniversitară a multor medici rezidenți în specialitățile neonatologie, pediatrie, chirurgie pediatrică, medicină de urgență și alte specialități medicale, precum și activități de training în neonatologie în cadrul Centrului Național de Training în Neonatologie

Activitatea medicală a compartimentului se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici.

Activitatea de cercetare științifică a personalului secției rezultă din lucrările științifice prezentate și publicate la Congrese Naționale și Internaționale.

Dna. conf. dr. Cucerea Manuela, medicul șef al secției este membru fondator al Asociației de Neonatologie din România și face parte din board-ul asociație. De asemenea, dna. conf. dr. Cucerea Manuela este membru fondator al Revistei Neanotologia.

Personalul Secției Clinice Neonatologie face parte din următoarele organizații medicale:  Asociației de Neonatologie din România și Asociația Americană de Patologie Toracică (CEST).