Alte activități

În cadrul Secției Clinice Chirurgie Orală și Maxilo Facială se efectuează studii clinice, acestea fiind următoarele:

  • 2007-2008 – Studiu clinic internaţional (India,Romania)-efectuat de Newron Pharmaceuticals S.p.A,Via Ludovico Ariosto 21,20091 Bresso (Milano)Italy cu tema: ,,A phase II,Pilot,Randomized,Placebo-controlled,Double-blind study to determine the safety , tolerability,and preliminary evidence of analgesic efficacy of Ralfinamide in patients with third molar post-extraction dental pain ’’.
  • 2001-2002 – Studiu clinic efectuat de Istituto Biochmico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. Milan,Italy,împreună cu UMF Constanţa, Timişoara, Tg.Mureş cu tema: ,,Open randomized clinical trial to evaluate the anti-edema activity os Escin vials vs. standard Steroid therapy after surgery for jaw fracture”
  • 2014-2016 – Proiect interdisciplinar obţinut în cadrul CIGCS-CC a UMF Tg. Mureş (membrii de proiect: Dr.Ormenişan Alina si Dr. Grigoraş Radu) intitulat ,,Determinarea corelaţiei între modelul matematic de resorbție osoasă și cel obţinut in vivo la pacienţii cu augumentarea osoasă a zonei laterale mandibulare.