Activitate didactică și științifică

Colectivul medical al Ambulatorului de Specialitate Stomatologie este implicat în promovarea activității de învățământ știintific și de cercetare. Astfel, personalul medical participă la cursuri de perfecționare profesională, în vederea însușirii noutăților din domeniul medical.

Activitatea de cercetare științifică a personalului compartimentului rezultă din lucrările științifice prezentate și publicate la Congrese Naționale și Internaționale.

Activitatea medicală a compartimentului se îmbină cu activitatea didactică prin furnizarea serviciilor de instruire și formare clinică pentru studenți și doctoranzi de natură să asigure toate condițiile necesesare în vederea formării profesionale practice complete și corecte a viitorilor medici. Această activitate este concretizată prin instruirea și îndrumarea anual a unui numă de peste 700 studenți care fac stagii clinice, precum și participarea acestora la cursuri de medicină orală endodonție, protetică dentară, odontologie etc.

De asemenea, în cadrul compartimentului, 46 medici rezidenți își desfășoară stagiile de pregătire în specialități de endodonție, protetică dentară, parodontologie.
Personalul Ambulatorului de Specialitate Stomatologie face parte din societăți științifice de profil: Societatea Română de Excelență în Ortodonție (AREO),European Orthodontic Society(EOS), Societatea Română de Protetică dentară, Societatea Română de Parodontologie.