Contracte de colaboarare încheiate de către Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu diferite instituții în domeniul medical sau alte domenii adiacente

 

  1. Protocol de colaborare privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului, încheiat cu Consiliul Județean Mureș
  2. Protocol de colaborare privind realizarea obligațiilor ce revin părților raportat la cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiși în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
  3. Protocol de colaborare încheiat cu Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer
  4. Acord de colaboarare pentru organizarea unor programe de instruire a personalului medical din domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice din România, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 prin programul RO-19-Inițiative în Sănătate Publică; proiectul este derulat de Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” în calitate de promotor și beneficiar al proiectului, împreună cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Turcanu” Timișoara, Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj – Napoca și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași.
  5. Protocol de colaborare privind comunicarea datelor referitoare la certificatele medicale constatatoare ale născutului viu întocmite și eliberate de maternitățile din cadrul spitalelor și afișarea în spitale a dispozițiilor legale referitoare la declararea și înregistrarea nașterii noului – născut, încheiat cu Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, Municipiul Târgu Mureș – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Municipiul Reghin – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Municipiul Târnăveni – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Orașul Luduș – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal “Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni, Spitalul Municipal Sighișoara, Spitalul Municipal “Dr. E. Nicoară” Reghin, Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș, S.C. NOVA VITA HOSPITAL S.A Tîrgu Mureș.
  6. Protocol de colaborare având ca scop îndeplinirea atribuțiilor ce revin Agenției Naționale Antidrog privind rolul de coordonator național al politicilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de droguri și al asistenței integrate a consumatorilor de droguri, încheiat cu Agenția Națională Antidrog
  7. Protocol de colaborare privind organizarea și desfășurării activităților de testare, prelevare și transplant de celule stem hematopoetice din cadrul Programului național de transplant de organe, șesuturi și celule de origine umană, Subprogramul de transplant de CSH periferice și centrale, încheiate Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice (RNDVCSH)