Comunicat de presã

Ministrul Sanatatii s-a intalnit cu reprezentantii medicilor de familie pe tema pachetului de servicii medicale de baza

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, împreunã cu Secretarul de Stat Adrian Panã s-au întâlnit astãzi, 01.02.2014, cu reprezentanþii SNMF ºi ai Federaþiei Patronatelor Medicilor de Familie.

Principala temã de discuþie a reprezentat-o implementarea pachetului de servicii medicale de bazã, în special, capitolul de asistenþã medicalã primarã.

Ministrul Sãnãtãþii le-a transmis acestora cã prin implementarea pachetului de servicii medicale de bazã, MS îºi doreºte ca medicul de familie sã devinã principala verigã în relaþia pacientului cu sistemul sanitar ºi totodatã sã contribuie semnificativ la reconsiderarea rolului prevenþiei.

Ministrul Eugen Nicolãescu le-a acordat reprezentanþilor medicilor de familie garanþia cã vor fi participanþi activi la elaborarea normelor pachetului de servicii medicale de bazã, astfel încât toate prevederile sã fie în acord cu politica de sãnãtate elaboratã de MS ºi cu recomandãrile specialiºtilor.

În acest sens, s-a convenit ca sãptãmâna viitoare sã se creeze un grup de lucru tehnic, format din specialiºti ai MS, reprezentanþi ai SNMF si ai Federaþiei Patronatelor Medicilor de Familie pentru a finaliza normele la pachetul de bazã din perspectiva medicinii de familie.

De asemenea, ministrul Eugen Nicolãescu a transmis reprezentanþilor medicilor de famillie cã pânã la implementarea pachetului de servicii medicale de bazã, odatã cu data de 1 aprilie 2014, conducerea MS va continua seria de videoconferinþe cu factorii implicaþi la nivel local astfel încât noile reglementãri sã poatã fi cunoscute, însuºite ºi aplicate în mod corect.

În final, ministrul Sãnãtãþii i-a asigurat pe aceºtia de tot sprijinul sãu, de toatã deschiderea ºi disponibilitatea, pentru ca împreunã sã poatã fi dus la bun sfârºit cel mai important proiect al reformei în sãnãtate.