Comunicat de presã
Ministerul Sãnãtãtii marcheazã în fiecare an, în data de 4 februarie, Ziua Mondialã de Luptã împotriva Cancerului

 

Ministerul Sãnãtãþii marcheazã în fiecare an, în data de 4 februarie, Ziua Mondialã de Luptã împotriva Cancerului.

 

2014 este anul în care Programul National de Oncologie va reprezenta, în adevaratul sens al cuvantului, o prioritate pentru MS, un program etalon, ca urmare a aplicãrii unui management corespunzãtor, alãturi de programele de diabet ºi de transplant.

 

Ca urmare a reorganizãrii MS, va începe sã functioneze Agentia Nationalã de Programe, care va avea ca atributii principale managementul programelor nationale de sãnãtate.

 

MS considerã cã doar printr-o coordonare unicã ºi profesionistã programele nationale de sãnãtate vor putea fi îmbunãtãþite, gestionate corect, astfel încât disfunctionalitãtile din ultimii ani sã poatã fi eliminate.

 

Programul National de Oncologie reprezintã pentru Ministerul Sãnãtãtii o responsabilitate de politicã publicã, eforturile MS îndreptându-se, în special, cãtre noua listã de medicamente compensate, unde o parte semnificativã dintre medicamentele noi reprezintã tratamente inovative pentru boli grave precum cancerul.

În prezent, MS se aflã în discutii cu principalii producãtori de medicamente pentru gãsirea unei solutii de creare a unui spaþiu bugetar necesar pentru acoperirea TVA-ului pe lista de medicamente compensate ºi aºteaptã ca furnizorii sã vinã cu propuneri constructive, astfel încât noua listã sã poatã intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2014.

Toate gândurile mele se îndreaptã astãzi cãtre pacienþii bolnavi de cancer, cãrora, prin intermediul asociaþiilor de pacienþi, doresc sã le transmit cã Ministerul Sãnãtãþii rãmâne consecvent în politicile publice pe care le-a promovat si în dorinta sa de îmbunãtãþire a programului national de oncologie, ºi, totodatã, continuarea investiþiilor pentru creºterea accesului pacienþilor la serviciile de radioterapie de calitate, creºterea accesului la tratamente inovative ºi la servicii de paliaþie”, a declarat ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptã împotriva Cancerului.

În anul 2014, Ziua Mondialã de Luptã împotriva Cancerului se focalizeazã asupra obiectivului 5 din Declaraþia Mondialã împotriva Cancerului, „Spulberaþi miturile dãunãtoare ºi ideile preconcepute despre cancer” ºi are sloganul „Demontarea miturilor”.

 

La nivel global, campania îºi va concentra mesajele asupra a patru mituri principale referitoare la cancer:

 

Mitul 1: Nu este nevoie sã vorbim despre cancer

Mitul 2: Nu existã semne sau simptome pentru cancer

Mitul 3: Nu pot face nimic în privinþa cancerului

Mitul 4: Nu am dreptul la îngrijiri pentru cancer.

 

Anul acesta, dezideratul Zilei Mondiale de Luptã împotriva Cancerului este de a sensibiza opinia publicã asupra celor patru mituri despre cancer, prin informarea publicului ºi demitizarea concepþiilor greºite despre aceastã boalã.

 

Ministerul Sãnãtãþii atrage atenþia asupra faptului cã o treime dintre cele mai frecvente tipuri de cancer pot fi prevenite, prin adoptarea unui stil de viaþã sãnãtos ºi eliminarea factorilor de risc cum ar fi consumul nociv de alcool, dieta nesãnãtoasã ºi lipsa de activitate fizicã.