Lista informaţiilor de interes public

  • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
  • structura organizatorică, atribuţiile sectiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
  • numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi al persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
  • coordonatele de contact ale Spitalului Clinic Judetea Mures, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • programele şi strategiile proprii;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalităţile de contestare a deciziei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.