Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic la Compartiment Juridic poate fi accesat aici.