Tabelul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de persoanele participante la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Auditor II – economist la Compartiment audit, se poate vizualiza aici.