Tabelul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de operator calculator la Biroul Informatica, poate fi accesat aici.