Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a două posturi temporar vacante de asistent medical generalist, se poate vizualiza aici.