Tabelul nominal cu media finală obținută la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de îngrijitoare la Compartiment ATI Obstetrică – Ginecologie, se poate vizualiza aici.