Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Fișa potului poate fi accesată aici

Anexa 2 – Formularul de înscriere poate fi accesat aici

Anexa 3 – Metodologia privind calculul punctajului poate fi accesată aici