Anunțul poate fi accesat aici

Metodologia poate fi accesată aici

Metodologia privind calculul punctajului poate fi accesată aici

Fișa postului pentru postul de medic specialist specialitatea medicină de urgență poate fi accesată aici

Fișa postului pentru postul de medic rezident an V pe post poate fi accesată aici

Formularul de înscriere poate fi accesat aici