Anuntul privind ocuparea a două posturi temporar vacante de asistent medical generalist, poate fi accesat aici.
Metodologia de concurs poate fi accesata aici.
Fisa de post pentru asistent medical generalist poate fi accesata aici.