Activitatea didactică si științifică

Colectivul medical din cadrul Secției Clinice Ortoepdie și Traumatologie este implicat în promovarea activității de învățământ, științifică și de cercetare. Astfel, personalul medical participă la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesională, în vederea însușirii noutăților din domeniul medical. Pe lânga activitatea de pregătire a studenților, se asigură pregătirea postuniversitară a multor medici rezidenți. Această activitate medicală este concretizată prin instruirea și îndrumarea medicilor rezidenți în specialitatea ortoepedie și traumatologie și chirurgie artroscopică.

Activitatea medicală a compartimentului se îmbină permanent cu activitatea didactică în vederea furnizării serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici.

Activitatea de cercetare științifică a personalului compartimentului rezultă din lucrările științifice prezentate și publicate la Congrese Naționale și Internaționale