Activitate didactică și științifică

Activitatea medicală se îmbină perfect în cadrul Secției Clinice Pediatrie cu cea didactică și de cercetare, ceea ce se evidențiază în numărul mare de studenți și rezidenți instruiți anual de către cadrele didactice ale secției, cu înaltă pregătire pentru a forma viitori medici cu cunoștințe complexe în diferite domenii medicale. Personalul medical al secției participă anual la diferite congrese naționale și internaționale, precum și cursuri post-universitare atât pentru a-și însuși noutățile din domeniul medical, cât și pentru a comunica propriile rezultate din activitățile de cercetare sau pentru a prezenta anumite cazuri cu patologii deosebite sau particulatități medicale legate de diagnostic și tratament. Activitatea complexă de cercetare se oglindește și în multiplele articole de specialitate publicate în reviste recunoscute pe plan național și internațional, sau a studiilor inovative de cercetare  desfășurate în Secția Clinică Pediatrie.

Un alt caracter de interrelație între activitatea secției și cea didactică aferentă Universității de Medicină și Farmacie Tg. Mureș este reprezentat de posibilitatea șefului secției de a îndruma doctoranzi în vederea pregătirii și a dezvoltării simțului de cercetare clinică pentru a furniza oportunitatea de continuitate și inovație în cercetare. De asemenea, săptămânal medicii rezidenți beneficiază de cursuri de patologie pediatrică pentru a beneficia de o pregătire cât mai complexă în domeniu, atât teoretică, cât și practică. Atât cursurile pentru studenți, cât și cele pentru rezidenți sunt anual up-datate de către cadrele didactice fiind prezentată într-un mod cât mai didactic, dar în același timp atractic și interactiv. Anual pregătim un număr de peste 200 studenți și 20 rezidenți de pediatrie, neonatologie și medicină de familie.

Personalul Secțeiei Clinice Pediatrie face parte din următoarele organizații medicale:  Societatea Română de Pediatrie, Societatea Română de Gasteoenterologie Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Societatea Română de Pediatrie Socială, Societatea Română de Hemato-oncologie, European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), European Society of Infectious Disease (ESPID), Europen Academy of Pediatrics (EPA), European Society of Parenteral, Enteral Nutrition (ESPEN)