ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

Secţia Clinică Neurologie II este un important centru de pregătire postuniversitară a medicilor rezidenţi de neurologie şi  din alte specialităţi cu stagii satelite de neurologie; aceştia sunt cooptaţi în întreaga activitate de învăţământ, ştiinţifică şi de cercetare a secției clinice.

În Secţia Clinică Neurologie II se desfăşoară activitate didactică de pregătire a studenţilor Universității de Medicină și Farmacie Tg. Mureş şi a elevilor şcolilor sanitare postliceale din oraş.

Personalul secţiei noastre face parte din: Societatea Română de Neurologie, Societatea Română de Stroke, Societatea Maghiară de Stroke, Academia Europeană de Neurologie, International Parkinson and Movement Disorder Society, Societatea Europeană de Epilepsie.

De asemenea, membrii colectivului sunt îndrumători şi coordonatori a numeroase lucrări de licenţă, precum şi participanţi ca lectori la cursuri de pregătire naţională şi internaţională a specialiştilor neurologi şi colegi din specialităţi înrudite.

Membrii colectivului medical al secţiei au publicat 4 monografii, 2 cursuri de neurologie, sunt autori şi coautori la peste 100 de lucrări ştiinţifice, medical şef al secţiei fiind director de grant de cercetare la 2 granturi.