Activitatea didactică

Colectivul Compartimentului Nefrologie este implicat în activităţile de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare. Tot personalul medical participă la cursurile de perfecţionare profesională în vederea însuşirii noutăţilor din domeniul medical.

Curicula de pregătire a studenţilor este complexă, adesându-se studenţilor de Medicină Generală anul III (semiologie medicală), anul IV şi V (medicină internă şi nefrologie) şi celor de Asistenţă Medicină Generală şi Moaşe (semiologie medicală) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş și din școlile postliceale, existând o îmbinare permanentă a activităţii medicale cu cea didactică, așa cum reiese din contractele de colaborare încheiate anual între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş al cărui obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare profesională pentru studenţi, rezidenţi şi doctoranzi.

Pe lângă activitatea de pregătire a studenţilor, se asigură pregătirea postuniversitară a unor medici rezidenţi de nefrologie, medicină internă, diabet şi boli de nutriţie.

Personalul Compartimentului Nefrologie face parte din mai multe organizaţii de profil naţionale şi internaţionale: Societatea Română de Nefrologie, Societatea Română de Medicină Internă, Asociaţia Europeană de Dializă şi Transplant (EDTA).