Activitate medicală

Compartimentul Nefrologie a fost înființat în anul 2002, sub conducerea dl. dr. Popescu Gheorghe. În prezent, functionează cu un număr de 10 paturi, medic coordonator al compartimentului fiind dl. Dr. Hosu Ioan.

În cadrul Compartimentului Nefrologie se asigură asistența medicală de specialitate a pacienților cu afecțiuni nefrologice, în structura morbidității predomină insuficiența renală acută, insuficiența renală cronică acutizată sau terminală având ca afecțiuni de bază nefropatii glomerulare primitive sau secundare, nefropatii tubulo-interstițiale, nefropatia diabetică, nefroangioscleroza, boala polichistică renală, stări septice s.a.

În afara activității curente compartimentul asigură consultații de specialitate la serviciul UPU-SMURD și consultații interclinice la solicitarea secțiilor spitalului.

Activitatea Compartimentului Nefrologie este strâns legată de cea a Stației de Hemodializa/Compartiment de Dializa Peritoneală, un procent semnificativ de pacienții internați având nevoie de tratament substitutiv renal, medicii curanți activând în ambele secții.

În anul 2015 în cadrul compartimentului au fost 675 internări, din care: spitalizări continue: 354 și spitalizari de zi: 321.

Din totalul pacienților internați – 354, majoritatea au reprezentat urgențe medicale (insuficiențe renale acute, IRC terminale s.a) necesitând terapie complexă medicamentoasă și tratament de supleanță renală.