Activitate didactică şi știinţifică

Secția Clinică Medicină Internă I este un important centru de pregătire postuniversitară şi de cercetare ştiinţifică, colectivul medical este implicat în promovarea activităţilor de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare.

Activitatea didactică cuprinde formarea studenţilor de la Facultățile de Medicină Generală, Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie, Balneofiziokinetoterapie, anual, aproximativ 200 de studenţi fac stagii clinice și audiază cursuri de medicină internă.

Cadrele didactice de la nivelul Secția Clinică Medicină Internă I au elaborat un număr de 5 cărţi de specialitate, 6 cursuri pentru studenţi și au participat cu mai multe capitole în alte manuale de specialitate.

Participarea la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională, atât a medicilor cât şi a asistenţilor medicali, asigură însuşirea şi aprofundarea noutăţilor din domeniul medical.

Pe lângă activitatea de pregătire a studenţilor, se asigură pregătirea postuniversitară a multor medici rezidenţi de medicină internă şi de alte specialităţi medicale. Pe lângă activitatea medicală practică, se ţin regulat cursuri postuniversitare pentru rezidenţi, precum şi cursuri postuniversitare (prinse în planul anual al UMF) pentru diverse categorii de medici.

Conducerea şi elaborarea de teze de doctorat pentru majoritatea cadrelor didactice din clinică (dar şi din alte clinici medicale)  a fost făcută, în timp, sub îndrumarea prof. Dr. Corneliu Dudea, iar sub conducerea Prof. Dr. Galafteon Oltean, ca şi conducător de doctorat, au fost elaborate până în prezent 14 teze de doctorat, cu obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale, în prezent fiind în îndrumare alte 7 teze de doctorat.

De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică a colectivului secției s-a materializat în lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate la Congrese Naţionale şi Internaţionale.

În cadul secției s-au desfăşurat şi se desfăşoară un important număr de studii clinice internaţionale, multicentrice, privind cercetări medicale cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi terapii inovatoare în afecţiuni onco-hematologice (leucemii acute şi cronice, limfoame maligne, patologie trombocitară).