CONSULTAȚII IN AMBULATORIUL INTEGRAT

CONDITII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTATIILOR IN AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI:

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
  2. Carnet de sanatate;
  3. Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
  4. Buletin de identitate sau Cartea de Identitate

Pentru eliberarea concediului medical:

  • adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni;
  • formularul de concediu medical initial (daca este cazul).