ProiectulReabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş

Data depunerii cererii de finanţare: 11 noiembrie 2009 (cod SMIS 14506)

Data semnării contractului de finanţare: 30 septembrie 2013 (contract nr. 3865/30.09.2013)

Durata de implementare a proiectului: 27 de luni (până la 31 decembrie 2015)

Valoarea proiectului (conform contractului de finanţare): 20.020.610,35 lei, din care:

 • 840.309,02 lei – asistenţă financiară nerambursabilă solicitată;
 • 901,61 lei – cofinanţare, din care:
  • 271,61 lei – contribuţia la cheltuielile eligibile;
  • 630,00 lei – contribuţia la cheltuielile neeligibile;
 • 844.399,72 lei – TVA.

Valoarea proiectului după derularea procedurilor de achiziţie publică (conform actului adiţional nr. 1/16.07.2014 la contractul de finanţare): 19.870.295,01 lei, din care:

 • 651.990,02 lei – asistenţă financiară nerambursabilă solicitată;
 • 579,42 lei – cofinanţare, din care:
  • 428,37 lei – contribuţia la cheltuielile eligibile;
  • 151,05 lei – contribuţia la cheltuielile neeligibile;
 • 815.725,57 lei – TVA.


 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş.

Obiectivele specifice sunt:

 • Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;
 • Scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu aparatură performantă;
 • Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;
 • Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern şi eficient.

 

Executant: Contractul a fost semnat în data de 11 noiembrie 2014 cu SC Construct Mapcom SRL. Valoare contract: 7.844.627,49 lei cu TVA.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 02.12.2014. Lucrările au fost finalizate în 15.09.2015.

Valoarea real executată a lucrărilor este de 6.762.841,86 lei cu TVA. S-a înregistrat o economie de 1.081.785,63 lei cu TVA, care rezultă din următoarele:

 • Economii în urma scăderii contribuţiei la asigurările sociale, datorată de angajator, de la 20,8% la 15,8%, conform Legii nr. 123/19.09.2014: 82.976,17 lei cu TVA.
 • Economii din renunţări la cantităţi: 500.167,54 lei cu TVA.
 • Economii din cantităţi neexecutate: 320.516,05 lei cu TVA. (ex. suprafaţă acoperiş terasă nr. 50 supraestimată)
 • Economii din diverse şi neprevăzute: 178.125,87 lei cu TVA.

Diriginte de şantier: Contractul a fost semnat în data de 11 septembrie 2014 cu SC Aquatech Invest SRL. Valoare contract: 263.795,12 lei cu TVA.

Furnizor de dotări medicale: Contractul a fost semnat în data de 20 noiembrie 2014 cu Asocierea SC ELMED SRL – SC Medist Imaging&P.O.C. SRL. Valoare contract: 9.086.264,96 lei cu TVA.


 

Rezultate:

Prin proiect s-a reabilitat şi modernizat ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, ambulatoriu situat în două locaţii: str. Gh. Marinescu nr. 50 (Ambulatoriul general) şi str. Gh. Marinescu nr. 34 (Ambulatoriul ORL), iar 14 cabinete medicale de specialitate au fost dotate cu echipamente de ultimă generaţie, instrumentar, mobilier şi alte dotări.

Investiţii defalcate pe locaţii:

 • Total investiţie ambulatoriul general de pe str. Gh. Marinescu nr. 50 –14.592.711,10 lei cu TVA, din care:
  • Lucrări de reabilitare şi modernizare în valoare de 6.331.978,80 lei cu TVA.
  • Echipamente medicale, instrumentar, mobilier şi alte dotări în valoare de 8.260.732,30 lei cu TVA.
 • Total investiţie ambulatoriul ORL de pe str. Gh. Marinescu nr. 34 –1.256.395,72 lei cu TVA, din care:
  • Lucrări de reabilitare şi modernizare în valoare de 430.863,06 lei cu TVA.
  • Echipamente medicale, instrumentar, mobilier şi alte dotări în valoare de 825.532,66 lei cu TVA.

Prin implementarea proiectului se va realiza mutarea centrului de greutate a serviciilor medicale spre servicii de prevenire a îmbolnăvirilor, asigurarea unor servicii medicale la standarde europene pentru populaţia din regiune şi îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei.

Indicatorii proiectului:

Rezultate imediate (directe):

 • Unităţi medicale (ambulatorii) reabilitate/modernizate/echipate: 2
 • Cabinete de specialitate din structura ambulatoriului modernizate: 14 (specialităţi: Medicină internă, Cardiologie, ORL adulţi/copii, Chirurgie pediatrică, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, Obstetrică-ginecologie, Neurologie, Ortopedie şi traumatologie / Ortopedie Pediatrică, Endocrinologie, Gastroenterologie, Neurochirurgie, Psihiatrie, Medicina muncii, Pediatrie, Alergologie şi imunologie clinică)

Rezultate induse (indirecte):

Persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată – infrastructura pentru sănătate, din care: creştere de la 148 la 155/zi, din care femei: creştere de la 83 la 87/zi, bărbaţi: creştere de la 65 la 68/zi.