Tabelul nominal cu punctajul obţinut la proba scrisă la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de Economist și ERATA cu modificarea orei de desfășurare a probei interviu, se pot vizualiza aici.