7 Dec

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Tg. Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022, precum și în baza Memorandumului cu tema aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și din cadrul aparatului de lucru al acestora aprobat prin adresa nr. NR.DPSS4148/03.07.2023 organizează în perioada 08.12.2023 – 15.01.2024, concurs pentru ocuparea unui post vacant la Serviciul tehnic, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

6 Dec

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 1 POST VACANT DE ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE (pe perioadă nedeterminată) la (Secția clinică ortopedie și traumatologie – 1 post) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, 17.11.2023 – 20.12.2023

6 Dec

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 4 POSTURI VACANTE DE INFIRMIER (pe perioadă nedeterminată) la (Compartiment ATI obstetrică – ginecologie – 1 post, Secția neurochirurgie – 1 post, Secția clinică hematologie – compartiment transplant medular – 1 post, Secșia clinică medicină internă II – 1 post) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, 17.11.2023 – 20.12.2023

6 Dec

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 11 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (Ambulator integrat al spitalului cu cabinet în specialitate – cabinet pentru adulți – 2 posturi, Secția clinică ortopedie și traumatologie – 1 post, Secția clinică pediatrie – 2 posturi, Laborator medicină nucleară – 1 post, Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet în specialitate – cabinet pentru copii – 1 post, Secția clinică medicină internă II – 1 post, Secția clinică hematologie – 1 post, Secția clinică obstetrică – ginecologie – 1 post, Secția clinică neurologie I – 1 post) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 17.11.2023 – 20.12.2023

6 Dec

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE DEBUTANȚI CONFORM HG. 1.336/28.10.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI – CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

4 Dec

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 1 POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST ȘI 1 POST VACANT DE INFIRMIER, AMBELE LA SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. MURES PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 16.11.2023 – 18.12.2023

4 Dec

Lista concurenţilor admisi în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi pentru participarea la concursul de ocupare 2 posturi vacante de muncitor calificat – electrician – Formația II – Serviciul tehnic (pe perioadă nedeterminată) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 15.11.2023 – 18.12.2023

4 Dec

Lista concurenţilor admisi în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi pentru participarea la concursul de ocupare 4 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Bloc alimentar (2 posturi muncitor calificat – bucătar, 1 post muncitor necalificat, 1 post magazioner) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 15.11.2023 – 18.12.2023

29 Nov

Concurs pentru ocuparea functiei de Manager – Persoana fizică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

23 Nov

Anunț important angajare MEDICI REZIDENȚI AN I

Loading