27 May

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN URMA PROBEI SCRISE pentru  candidații înscriși la concursul organizat în perioada 29.04.2024 – 31.05.2024 în vederea ocupării unui post de medic pecialist, specialitatea nefrologie funcție de execuție – pe durată nedeterminată la Stația de hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

27 May

Tabel cu rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș organizat în perioada 30.04.2024 – 27.05.2024

27 May

Tabel cu rezultatele obținute în urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș organizat în perioada 30.04.2024 – 27.05.2024

27 May

Tabel cu rezultatele obținute în urma susținerii proiectului de specialitate la concursul pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș organizat în perioada 30.04.2024 – 27.05.2024

27 May

Tabel cu rezultatele obținute la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș organizat în perioada 30.04.2024 – 27.05.2024

24 May

Lista concurenților admiși în urma probei interviu pentru participarea la concursul pentru 5 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Secția clinică gastroenterologie (1 post vacant de asistent medical generalist principal și 1 post de asistent medical generalist, 2 posturi de infirmiere și 1 post vacant de îngrijitoare de curățenie) Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș – 17.04.2024 – 28.05.2024

24 May

LISTA CU PUNCTAJUL LA PROBA SCRISĂ OBȚINUT DE CANDIDAŢII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE OCUPARE A 4 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE LA LABORATOR CLINIC RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. MURES PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 26.04.2024 – 30.05.2024

23 May

Media finală a candidaţilor participanți la concursul de ocupare a 2 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Serviciul achiziții publice, contractare și aprovizionare (1 post economist II, 1 posturi referent de specialitate debutant) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 22.04.2024 – 23.05.2024

22 May

Erată, privind Lista concurenților admiși în urma probei scrise a candidaților declarați admiși la selecția dosarelor pentru participarea la concursul pentru 5 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Secția clinică gastroenterologie – Asistenți medicali, afișat pe situl instituției in data de 22.05.2024

22 May

Lista concurenților admiși în urma probei scrise / probei practice a candidaților înscriși pentru participarea la concursul pentru 5 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Secția clinică gastroenterologie: 1 post vacant de asistent medical generalist principal și 1 post de asistent medical generalist, 2 posturi de infirmiere și 1 post vacant de îngrijitoare de curățenie. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 22.04.2024 – 28.05.2024

Loading