Tabelul nominal cu punctajul obținut de persoanele participante la proba scrisă la concursul de ocupare a unui post temporar vacant de inspector de specialitate la Serviciul Resurse Umane, se pot vizualiza aici.