Anunțul poate fi accesat aici.

Metodologia poate fi accesată aici

Fișa postului poate fi accesată aici

Anexa 2 – Formularul de înscriere poate fi accesat aici

Anexa 3 – Metodologia privind calculul punctajului poate fi accesată aici

CV poate fi accesat aici.