21 Sep

Listele cu mediile finale la concursul pentru ocuparea unui număr de66 posturi vacante la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Tg Mures

21 Sep

Rezoluția comisiei de contestații la proba interviu la concursul pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante de îngrijitoare de curățenie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures , concurs organizat în perioada 28.08.2023 – 22.09.2023

20 Sep

Tabelele cu punctajele obținute de candidati la proba interviu la Concursul pentru ocuparea unui numar de 22 posturi de asistent medical generalist, 24 posturi infirmier, 2 posturi brancardier și 18 posturi îngrijitoare de curățenie organizat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures in perioada 28.08.2023 – 22.09.2023

19 Sep

Rezoluţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proba scrisă la concursul pentru ocuparea a unui număr 22 posturi de asistent medical generalist pe perioadă nedeterminată, (Ambulator integrat adulți – 2 posturi, Secția clinică ortopedie și traumatologie – 1 post, Secția clinică pediatrie – 2 posturi, Secția clinică neurologie II – 5 posturi, Laborator medicină nucleară – 1 post, Ambulatoriu integrat copii – 1 post, Stația de sterilizare – 1 post, Secția clinică medicină internă II – 1 post, Secția clinică hematologie – 1 post, Secția clinică chirurgie orală și maxilo – facială – 1 post, Secția clinică obstetrică – ginecologie – 2 posturi, Secția clinică gastroenterologie – 1 post, Secția clinică reumatologie – 1 post, Secția clinică neurologie I – 1 post, Secția chirurgie vasculară – 1 post) PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 28.08.2023 – 22.09.2023

19 Sep

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 5 POSTURI VACANTE DE REGISTRATOR MEDICAL (pe perioadă nedeterminată) de registrator medical (Farmacie – 1 post, Ambulator integrat al spitalului cu cabinet în specialitate – cabinet pentru copii – 1 post, Secția clinică gastroenterologie – 1 post, Secția clinică reumatologie – 1 post, secția clinică ORL – 1 post ) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 04.09.2023 – 04.10.2023

19 Sep

LISTA CONCURENŢILOR ADMISI ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A 4 POSTURI VACANTE DE PORTAR și 2 POSTURI VACANTE DE POMPIER, toate la FORMAȚIA PAZĂ – POMPIERI (din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI 04.09.2023 – 03.10.2023

18 Sep

Listele cu punctajele la concursul pentru ocuparea unui număr de 22 posturi de asistent medical generalist, 24 posturi infirmier, 18 posturi îngrijitoare de curățenie, 2 posturi brancardier

18 Sep

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Tg. Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022, precum și în baza Memorandumului cu tema aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și din cadrul aparatului de lucru al acestora aprobat prin adresa nr. NR.DPSS4148/03.07.2023 organizează în perioada 19.09.2023 – 17.10.2023, concurs pentru ocuparea unui număr de 5 posturi vacante la Bloc Alimentar și 7 posturi vacante la Spălătorie, toate pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

15 Sep

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Tg. Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022, precum și în baza Memorandumului cu tema aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și din cadrul aparatului de lucru al acestora aprobat prin adresa nr. NR.DPSS4148/03.07.2023 organizează în perioada 18.09.2023 – 16.10.2023, concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi vacante la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, toate pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

15 Sep

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Tg. Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022, precum și în baza Memorandumului cu tema aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și din cadrul aparatului de lucru al acestora aprobat prin adresa nr. NR.DPSS4148/03.07.2023 organizează în perioada 18.09.2023 – 16.10.2023, concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante la Serviciul tehnic, toate pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

Loading