Scurtă prezentare a spitalului

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (SCJU Târgu Mureş) este cea mai mare unitate sanitară publică din Transilvania, de interes local, regional şi judeţean, care asigură servicii medicale, având 1089 paturi de spitalizare continuă, din care 939 de paturi pentru adulţi şi 150 paturi pentru copii, precum şi un număr de 123 paturi de spitalizare de zi, şi 12 paturi pentru însoţitori.

Unitatea noastră funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 953/2013, secţiile spitalului afându-se în patru locaţii (Tg. Mureș – str. Gh. Marinescu nr. 50, str. Gh. Marinescu nr. 34, str. Revoluţiei nr. 33-35 și B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24, 40).

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind clasificat în categoria I – nivel de competenţă foarte înalt, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/07.03.2013, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1408/2010 – privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Precizăm că, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1085/2012 – privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost inclus în Unitatea Funcţională Regională de Urgenţă Mureş alături de structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş. În acest context, unitatea noastră, împreună cu structurile din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, îndeplinește cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A până la atingerea nivelului de dezvoltare care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.

Din punct de vedere organizatoric, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş dispune de o structură complexă de specialităţi, 57,43% medicale şi 42,57% chirurgicale, având în vedere structura secţiilor şi compartimentelor sau  59,28% medicale şi 40,72% chirurgicale, având în vedere numărul de paturi decizionate; dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse.

 Misiune, viziune, valori comune

Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Angajamentul nostru a fost de la bun început şi va rămâne unul singur: să fim cei mai buni pentru o viaţă mai bună.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este de a deveni un spital regional de prestigiu, dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate, creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

  • respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii sanitare şi egalităţii în şanse;
  • garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
  • asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de expertiză, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi de recuperare. Activitatea primordială a spitalului este acoperirea patologiei de urgenţă. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o varietate de specialităţi medico-sanitare, care îşi desfăşoară activitatea într-o structură organizatorică vastă, compartimentată în secţii, secţii clinice şi laboratore.

 

Menționăm că, în unitatea noastră activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, respectiv școlile sanitare, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru elevi, studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici și asistenți medicali.

UPU-SMURD

Menționăm că, începând cu anul 2012, UPU-SMURD care funcționează în cadrul spitalului nostru își desfășoară activitatea într-o nouă locație la parterul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș și este cea mai modernă unitate de primiri urgențe din țară, fiind dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate. Totodată trebuie menționat că, prin includerea activităților specific SMURD în structura și activitatea curentă a UPU din cadrul spitalului nostru, aceasta a primit un caracter specific și un plus de competență, contribuind la complexitatea actului medical de urgență desfășurat în cadrul spitalului nostru.

Un alt aspect care trebuie menționat este că între Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “HOREA” al Județului Mureș există o permanent colaborare în desfășurarea activității de acordare a asistenței medicale de urgență la fața locului, de preluare a pacientului și de transport la UPU al spitalului, colaborarea dintre cele două instituții bazându-se pe protocoale și acorduri de colaborare.

Astfel, începând cu 16.12.2015 în structura UPU – SMURD a fost inclus Centrul Național de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă în Coordonarea Accidentelor cu Multiple Victime care a fost amenajat în cadrul clădirii unde a funcţionat anterior Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Tg. Mureş.

 

Centrul a fost dotat cu un sistem avansat de simulare virtuală în caz de dezastre, la cele mai înalte standarde europene, cu ajutorul căruia personalul de intervenţie din diferite instituţii cu răspundere în domeniu, va putea fi confruntat cu situaţii reale, incluzând cutremure, accidente de tren, accidente aviatice etc. Sistemul de simulare de accidente este unic în Romania şi include:

  • un simulator de accidente de circulaţie dotat cu suprafaţă asfaltată (care simulează o parte de autostradă) și un automobil complet dezmembrabil care permite simularea operațiunilor de descarcerare;
  • manechine simulator 3G: simulatoare de pacient, capabile să simuleze orice patologie de urgenţă, la trei vârste diferite: adult, copil şi bebeluş);
  • o cameră de reanimare care simulează o camera de resuscitare spitalicească;
  • o camera tip garsonieră în vederea simulării accidentelor casnice şi a punerii personalului medical şi paramedical în situaţii cât mai aproape de realitate (incendiu, gaze toxice etc);
  • 2 săli de cursuri, pentru instruirea teoretică.

Centrul de formare este unul dintre cele mai importante realizări din ultimii ani pentru activitatea de pregătire pentru acordarea serviciilor medicale de urgență, asigurând pregătirea personalului pentru a face față intervențiilor în situații de urgență. Centrul permite instruirea și simularea în situațiile medicale de urgență, precum și în coordonarea intervențiilor de urgență la nivel înalt.

Astfel prin furnizarea și a acestui tip de pregătire, se complinește activitatea didactică derulată la nivelul spitalului nostru ca și spital clinic, asigurând complexitatea învățământului medical derulat în cadrul spitalului.

În acest context arătăm că, prin natura activităţii desfăşurate în cadrul spitalului, activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici. Astfel, în cadrul centrului la care am făcut referire mai sus, indiferent de nivelul de pregătire al cursanților se organizează sesiuni de simulări pentru medicii rezidenți și studenți.