Vineri, 9 iulie 2010, s-a depus la Ministerul Sanatatii un memoriu in care s-a argumentat faptul ca numarul de 34 de angajati TESA care este prevazut in proiectul de normativ publicat pe site-ul MS este insuficient.

Consideram ca avem nevoie de un numar de minim 83 de angajati TESA pentru a ne putea desfasura activitatea. Mentionam faptul ca SCJU are in prezent 1080 de paturi si 3200 de angajati.

 

Astfel, s-au facut urmatoarele propuneri:

 

  1. 1.      Propunem ca Serviciile Aprovizionare-Transport si Administrativ sa fie normate separat.
  2. 2.      Propunem s� se includ� în normativ „birou pentru rela�ii publice” având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informa�iile de interes public.
  3. 3.      Propunem includerea în normativ a unui „birou accesare fonduri europene” – OUG. 32/2010, privind unele m�suri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
  4. 4.      Propunem ca procentul alocat ca �i criteriu de normare  pentru personalul de deservire sa fie între     1-1,5% din numarul total de posturi din statul de func�ii, în func�ie de num�rul imobilelor în care î�i desf�oar� spitalul activitatea.

 

 

 

Numar paturi / Serviciu

Proiect Ordin MS normare personal admnistrativ

Propunere SCJU-TGM

Sub 150

151-400

401-800

Peste 800

801-1300

 

Comitet director

3

3

4

4

4

 

RUNOS

2

3

4

5

13

 

Financiar Contabilitate

3

4

5

7

14

 

Aprovizionare Transport

2

3

5

6

15

 

Administrativ

12

 

Achizitii

1

1

2

3

6

 

Juridic

1

1

1

1

2

 

Tehnic

1

1

2

3

8

 

Protectia muncii

1

1

1

1

1

 

Audit

1

1

1

1

2

 

Informatica

1

1

2

3

6

 

TOTAL

15

18

27

34

83