19.05.2023

Comunicat de presă

Proiectul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru reducerea riscului de infecţii asociate asistenţei medicale a fost aprobat pentru finanţare din PNRR

Proiectul privind “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente în vederea reducerii riscului de infecţii asociate asistenţei medicale în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş” a fost aprobat pentru finanţare în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, valoarea proiectului fiind de 29.295.856,320 lei.

Proiectul are ca obiectiv reducerea riscului de infecţii asociate asistenţei medicale în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin:

Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de microbiologie, prin automatizarea completă, ceea ce va permite creșterea rapidității și îmbunătățirea calității diagnosticului microbiologic, şi achiziţionarea mai multor echipamente care permit creşterea capacităţii de diagnostic;

Achizionarea unui sistem audit aeromicrofloră, echipament care va permite determinarea a încărcăturii bacteriene a aerului din încăperile în care se desfășoară intervenții chirurgicale și invazive cu risc crescut;

– Achiziţionarea unui Echipament pentru monitorizarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție în secțiile, compartimentele, blocurile operatorii, prin metoda bioluminiscenței;

Dotarea secțiilor unităţii sanitare cu dispozitive /aparatură pentru sterilizare, curățenie și dezinfecție;

Dotarea Stației centrale de sterilizare cu echipamente de sterilizare și accesorii necesare bunei desfășurări atât a activității de pregătire a instrumentarului în vederea sterilizării, cât și a sterilizării propriu-zise;

Achiziționarea unor camere mobile de izolare a pacienților cu infecții sau colonizări cu germeni multidrog rezistenți, sau alți bolnavi infecțioși;

– Achiziţionarea unui Sistem Automat pentru transport pneumatic, ceea ce permite transportul în siguranţă al probelor biologice.

Implementarea acestui proiect la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş va contribui la prevenirea şi reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi va permite scurtarea timpilor de răspuns în caz de infecţii, precum şi depistarea și tratarea adecvată a acestora şi creşterea calităţii actului medical.

Biroul de presă