07.06.2024

Comunicat de presă

Pacienţii din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş vor putea vota prin intermediul urnei speciale (mobile)

Pacientii internaţi în Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care şi-au exprimat intenţia de vot prin cerere scrisă, vor putea vota Duminică, 09 iunie 2024, prin intermediul urnei speciale (mobile), conform Hotărârii nr. 41 din data de 31.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1 Târgu Mureș.

Astfel, persoanele internate care au domiciliul sau reședința în municipiul Târgu Mureș vor avea posibilitatea să voteze atât pentru alegerile europlamentare, cât și pentru cele locale. Persoanele internare care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Târgu Mureș vor avea posibilitatea să voteze numai pentru alegerile europlamentare.

Persoanele care doresc să-şi exercite dreptul la vot vor completa o Cerere pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, care trebuie datată şi semnată olograf.
Astfel, pe fiecare secţie se va întocmi un tabel cu cererile pacienţilor privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
Tabelul centralizator al tuturor solicitărilor, împreună cu cererile persoanelor internate, vor fi transmise, în data de 08.06.2024, intervalul orar 18.00-20.00, prin intermediul unui delegat, secţiilor de votare nr. 28, 29 (Liceul Teretic Bolyai Farkas) și 30 (LiceulTehnologic Ion Vlasiu), secţii la care este arondat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
Pentru ca procesul de votare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş să se desfășoare în cele mai optime condiții, fiecare secție va desemna o persoană care, în ziua votului, să însoțească și să faciliteze accesul delegaților secției de votare la patul fiecărui pacient care și-a exprimat intenția de vot prin intermediul urnei speciale (mobile).

Biroul de presa