În seara de Ajun copiii interna�i în sec�iile Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� vor primi vizita lui Mo� Cr�ciun. Conducerea SCJU Tîrgu – Mure� dore�te ca astfel s� aduc� o raz� de bucurie celor mici. Copiii vor primi juc�rii, fructe �i dulciuri.

Fiecare clinic� a primit din partea conducerii SCJU Tîrgu – Mure� câte un pom de Cr�ciun, iar pacien�ii interna�i în clinicile spitalului au fost colinda�i de corul Bisericii Penticostale Philadephia.

Angaja�ii SCJU Tîrgu – Mure� au primit înainte de s�rb�torile de iarn� toate primele �i sporurile negociate prin contract.

Dr. Ovidiu Butuc, managerul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� le-a mul�umit angaja�ilor institu�iei pentru activitatea din cursul acestui an, urându-le ca „pacea s� fie r�splata pentru dragostea de semeni de care da�i dovad� în fiecare zi, iar S�rb�toarea Na�terii Domnului Iisus s� v� umple casele de bucurie”.