Un trandafir înso�it de sentimente alese v� sunt d�ruite, în aceast� zi special� de 8 Martie, din partea conducerii

Spitalului Clinic Jude�ean de Urgent�.

S� ave�i o primavar� frumoas�, cu soare �i fericire.

La mul�i ani!

 

Manager,

Dr. Florin Gomotîrceanu