Comunicat de presã

Informare privind videoconferinta din data de 27.01.2014

Având în vedere convocãrile Comandamentului de iarnã, care sunt prioritare în conditiile meteo actuale, si la care vor participa aceleasi autoritãti locale care urmau a fi prezente la videoconferintele organizate de Ministerul Sãnãtãtii, vã informãm cã videoconferinta din data de 27 ianuarie 2014, ora 14:30, care viza temele – Pachetul minimal de servicii medicale, Programele Naþionale de Sãnãtate, Ambulatoriul de specialitate – Partea Paraclinicã ºi Îngrijiri paliative la domiciliu, paliaþie, transport neasistat – a fost amânatã, urmând sã aibã loc la o datã care va fi comunicatã ulterior.