Comunicat de presã

 Informare MS

Având în vedere condiþiile meteo nefavorabile ºi numãrul mare de solicitãri din aceastã perioadã cu care se confruntã unele spitale, Ministerul Sãnãtãþii a transmis astãzi, 28 ianuarie 2014, o dispoziþie cãtre toate direcþiile judeþene de sãnãtate publicã pentru a depune toate eforturile necesare pentru a veni în sprijinul unitãþilor sanitare de pe teritoriul de care rãspund pentru aprovizionarea continuã cu medicamente si materiale sanitare în vederea acordãrii tratamentului adecvat pacienþilor.

De asemenea, ministrul Eugen Nicolãescu a solicitat directorului ANMDM sã atenþioneze toþi distribuitorii de medicamente pentru a-ºi onora comenzile cu prioritate cãtre unitãþile sanitare din localitãþile afectate de viscol.

 

Este de datoria noastrã ca autoritãþi sã luãm toate mãsurile pentru asigurarea celor mai bune conditii de organizare si desfãsurare a activitãtii medicale în toate unitãtile sanitare, indiferent de modul de subordonare a acestora”, a precizat astãzi ministrul Sãnãtãþii.