INFORMARE DE PRES� REZULTAT BULETIN ANALIZE

                                                                                                                                                15.01.2009

 

 

V� inform�m c� în urma recolt�rii probelor, în data de 12.01.2009, (29 de probe) din Blocul Operator al Clinicii de Ortopedie I din cadrul Spitalului Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure�, conform buletinului de analize nu se eviden�ieaz� prezen�a niciunui germen patogen. Deci se exclude posibilitatea unei infec�ii nozocomiale în Blocul Operator al Clnicii de Ortopedie I din SCJU Tîrgu – Mure�.

 

 

Dr. Lucia Bui

�ef Serviciu Supraveghere �i Control a Infec�iilor Nozocomiale SCJU Tîrgu Mure�