INFORMARE DE PRES� EXTERNARE PACIENTA Bistrita Nasaud

                                                                                    17.01.2009

 

Pacienta, în vârst� de 29 de ani, din localitatea bistri�ean� S�rata, victima unui grav accident rutier petrecut în luna decembrie a anului 2008 �i supus� unei opera�ii chirurgicale complexe la Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a fost externat�. Pacienta a p�r�sit SCJU Tîrgu – Mure� joi 15 ianuarie 2009. Conform dr. Vasile Bud, medicul care a efectuat interven�ia chirurgical� la Clinica de Chirurgie I (departamentul de Chirurgie Toracic�) din SCJU Tîrgu – Mure� sus�ine c� starea de s�n�tate a pacientei este perfect�. Aceasta va trebui s� se prezinte la un control post operator dup� o lun� de la data extern�rii.

Interven�ia chirurgical� complex� la care a fost supus� pacienta a fost condus� de dr. Vasile Bud �i prof. Dr. Sanda Copotoiu – �eful Clinicii ATI. Având în vedere leziunea grav� pe care a suferit-o pacienta performan�a echipei de medici poate fi considerat� una deosebit�. Pacienta a suferit o leziune grav� la nivelul cutiei toracice.