29.12.2023

Comunicat de presă

Încheierea proiectului
Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în calitate de beneficiar anunță încheierea proiectului “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, cod SMIS 2014+ 140401, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID – 19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT – EU, Obiectiv specific Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID – 19 și al consecințelor sale sociale.

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin asigurarea răspunsului în timp util și eficient al sistemului medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș la criza COVID -19 și consolidarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS – CoV-2 prin dotarea cu echipamente, dispositive, aparatură medicală și materiale necesare pentru tratamentul pacienților suspecți/confirmați cu infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului

– realizarea testărilor prin metoda RT-PCR pentru depistarea timpurie a cazurilor infectate cu virusul SARS-CoV-2 prin achiziționarea echipamentelor medicale care permit efectuarea testelor de detecție a noului coronavirus prin tehnică moleculară și a sistemelor de extracție automată a AND și ARN, pentru creșterea capacității de testare;

– dotarea suplimentară a unității sanitare cu echipamente de protecție, echipamente de decontaminare pentru prevenirea infectării personalului medico-sanitar și auxiliar, echipamente necesare triajului pacienților și a personalului;

– dotarea suplimentară a spitalului cu echipamente și aparatură medicală necesare monitorizării și tratamentului pacienților infectați cu virusul SARS- CoV-2, care necesită acordare de servicii medicale spitalicești în structurile specializate ale spitalului: secții/compartimente ATI, UPU, blocuri operatorii, alte secții și

compartimente, laboratoare, servicii în care se realizează diverse manevre generatoare de aerosoli (purtători ai virusului SARS-CoV-2);

– asigurarea materialelor sanitare specifice pentru monitorizarea și tratamentul pacienților critici în secțiile/compartimentele ATI;

– asigurarea unor cantități suficiente de produse antiseptice si dezinfectanți;

– asigurarea protecției personalului medico-sanitar și auxiliar care îngrijește pacienții confirmați cu infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin achiziționarea de echipamente de protecție specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 44.293.575,93 lei din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 44.288.343,93 lei, valoare neeligibilă 5.232,00 lei.

Durata implementării proiectului: 01.02.2020 – 31.12.2023.

Date de contact beneficiar:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Jud.Mureș, loc. Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, cod postal 540136 Tel: 0265.212.111, fax: 0265.215.768, e-mail: secretariat@spitalmures.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020