Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� Tîrgu – Mure� a inaugurat luni, 22 februarie 2010, blocurile operatorii de la Clinica de Chirurgie I �i Clinica de  Chirurgie II.

Lucr�rile de repara�ii capitale au constat în compartimentarea spa�iilor conform normelor Direc�iei de S�n�tate Public� Mure�, fiind folosite materiale �i echipamente conform cerin�elor Uniunii Europene.

Lucr�rile au început la 1 septembrie 2009 �i au fost finalizate în 20 decembrie 2009. Valoarea lucr�rilor de repara�ii este de 566.267,27 de lei, din care 436.000 lei din fondurile Consiliului Jude�ean Mure� �i 130.267,27 lei din fonduri proprii. De asemenea a fost achizi�ionat� aparatur� medical� în valoare de 780.000 de lei, din venituri proprii.

Prin finalizarea acestor lucr�ri, pacien�ii interna�i la SCJU Tîrgu –Mure� beneficiaz� de asisten�� medical� la standarde europene, medicii având la dispozi�ie s�li de opera�ii noi dotate cu aparatur� performant�.

La inaugurare au participat presedintele Consiliului Judetean Mures, d-na Lokodi Edita, d-nul prefect Marius Pa�can, d-nul manager dr. Florin Gomotîrceanu, d-nul prof. dr. Constantin Copotoiu, �eful Clinicii Chirurgie I, precum si comitetul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures.